שעות שינה מומלצות לילדים ומבוגרים לפי גיל

בטבלה זו מוצגות שעות שינה מומלצות לילדים ולמבוגרים לפי גיל

זמן שינה מומלץ בשעותיכול להיות מתאיםלא מומלץ
גיל
לידה עד 3 חודשים14-1711-13,18-19פחות מ 11, יותר מ 19
3 January 1900"12-15"10-11, 16-18 פחות מ 10, יותר מ 18
שנה עד שנתיים (toddler)"11-14"9-10,15-16פחות מ 9, יותר מ 16
שלוש עד חמש שנים (PRESCHOOL)"10-13"8-9,14פחות מ 8, יותר מ 14
שש עד 13"9-11"7-8,12פחות מ 7, יותר מ 12
14-17"8-10"7,11פחות מ 7, יותר מ 11
18-25"7-9"6,10-11פחות מ 6, יותר מ 11
26-64"7-9"6,10פחות מ 6, יותר מ 10
גדול מ 65"7-8"5-6,9פחות מ 5, יותר מ 9
א.     מתוך:
National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary, 2015

השארת תגובה