הפרעות התנהגות של ילדים ומתבגרים

הפרעות התנהגות של ילדים ומתבגרים

ילדים רבים מפגינים התנהגויות מאתגרות כגון אלימות מילולית, אלימות פיזית, אלימות כלפי חפצים, טריקת דלתות, דחיה של ביצוע משימות, סרבנות, זלזול, חוסר התחשבות באחר, הצקות חוזרות ונשנות וכו. התנהגויות אלו עלולות לפגוע בילדים אלו מבחינה פיזית, חברתית ולימודית. כמו כן לעיתים רבות הן יוצרת מתח רב במשפחה, כעסים ותסכול רב. ההורים מנסים להגיב להתנהגויות אלו באותו אופן שפועל פעמים רבות על ילדים ללא קשיי התנהגות. הם מנסים לעשות זאת באופן חוזר ונשנה מתוך מחשבה כי זה יוביל לשינוי ההתנהגות הלא רצויה. אולם בפועל תגובתם היא כזו שלא משנה דבר בפועל ואף לעיתים רבות ישנה החמרה והסלמה בהתנהגויות הילד ובמתח המשפחתי. 
כמו כן ילדים רבים אינם "רוצים" או מבינים כי הם צריכים לעשות שינוי. המטרה הטיפולית היא:
1. זיהוי האמונות וההתנהגויות ההוריות שמשערים כי משמרות את התנהגות הילד או אף מחמירות אותה.  כמו כן זיהוי הערכים החשובים להורים מבחינה ההתפתחותית של הילד. 2. הערכה מחדש של האמונות והתפיסות של ההורים שעומדות בבסיס שימור התנהלותם מול ההתנהגויו המאתגרות של הילד. 3. שינוי התנהגויות אלו ובחינה של השפעתם על התנהגות הילד ויכולתו להפעיל יכולות ויסות במגוון מצבים. כמו כן נבחן את השפעת שינוי זה על מערכת היחסים בין הילד להוריו.