הפרעות שינה באנשים הסובלים מהפרעת דחק פוסט טראומתית (PTSD)

הפרעות שינה באנשים הסובלים מהפרעת דחק פוסט טראומתית (PTSD)

אנשים הסובלים מהפרעות פסיכיאטריות פעמים רבות סובלים גם מבעיות והפרעות שינה. הפרעות חרדה הינן בין ההפרעות הנפוצות ביותר וחרדה היא למעשה הסימפטום שנקשר באופן הרב ביותר עם בעיות שינה כגון אינסומניה. בהקשר זה מחקרים רבים מראים כי אחוז האנשים הסובלים מהפרעות ובעיות שינה במקביל להפרעת דחק פוסט טראומתית (PTSD) הינו גבוה ביותר. נטען גם כי הפרעות שינה יכולות לנבא את התפתחותה של הפרעת דחק פוסט טראומתית (PTSD). 
בין הסימפטומים הרבים מהם סובלים אנשים המאובחנים עם PTSD הפרעות ובעיות שינה הינן בין הבולטות ביותר. בעיות שינה וסיוטים אף נכללים בהגדרה הפסיכיאטרית של PTSD.
בין בעיות השינה הרבות עליהם מדווחים אנשים הסובלים מהפרעת דחק פוסט טראומתית (PTSD) נכללים קושי להירדם, קושי לשמור על רצף שינה, יקיצות מרובות ויקיצה מוקדמת. רבים גם מדווחים על קיומם של סיוטים הקשורים או שאינם קשורים לארוע הטראומה עצמו.


טיפולים פסיכולוגיים לטיפול בהפרעת דחק פוסט טראומתית (PTSD) ובבעיות/הפרעות שינה

טיפול בחשיפה ממושכת נועד לעזור למטופלים להתמודד עם זיכרונות הטראומה לאורך זמן ממושך במסגרת תומכת. באופן כללי טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים לטיפול בהפרעת דחק פוסט טראומתית (PTSD) מובילים  לשיפור בסיוטים ובבעיות השינה, אך יכולתם להוביל לשיפור בהפרעות שינה, כגון אינסומניה, הינו מוגבל. מחקר הראה כי למרות שמטופלים שעברו בהצלחה טיפול ל PTSD הסיוטים ירדו, אבל חלק ניכר מהמטופלים (48%) המשיכו להתלונן על אינסומניה. כלומר אצל אנשים המטופלים בהפרעת דחק פוסט טראומתית שמתלוננים גם על אינסומניה, ישנו צורך להוסיף מרכיב טיפולי ספציפי לכך.
היעילות של טיפול קוגניטיבי התנהגותי –  CBT לאינסומניה אצל אנשים הסובלים מהפרעת דחק פוסט טראומתית הינה מוכחת. הטיפול כולל: 1) רכיב הסברתי/חינוכי על שינה שכולל גם היגיינת שינה (פעולות המקדמות שינה) 2) מרכיב התנהגותי שכולל הקטנת הזמן במיטה (SLEEP RESTRICTION) ושליטה על גירויים סביבתיים (הורדה של אסוציאציות מונעות שינה. 3) מרכיב קוגניטיבי שמסביר על גורמים קוגניטיביים באינסומניה ושינוי עמדות ואמונות לגבי שינה. מספר מחקרים הראו את היעילות של טיפול קוגניטיבי התנהגותי CBT בהורדת הסימפטומים של בעיות והפרעות שינה בקרב אנשים הסובלים מ PTSD.
למרות שיש מחקרים שמראים שטיפול בהפרעות שינה ב PTSD יכול להוביל להפחתה בסימפטומים של PTSD במשך היום (כגון Imagery Rehersal Therapy בו מבקשים מהמטופל לשחזר מספר רב של פעמים את הסיוטים אולם עם סוף שונה), בשלב זה לא ברור מה יעיל יותר, להתחיל בטיפול קוגניטיבי התנהגותי CBT בהפרעת דחק פוסט טראומתית (PTSD) ובהמשך להוסיף רכיב לטיפול באינסומניה או תחילה לטפל בהפרעות השינה.
לסיכום נראה כי אנשים רבים הסובלים מהפרעת דחק פוסט טראומתית (PTSD) מתלוננים על הפרעות ובעיות שינה הפוגעות באיכות חייהם. במקרים אלו רצוי להתייחס ולהוסיף לטיפול ב PTSD גם מרכיב ספציפי שיתערב בהפרעות ובעיות השינה.  שיפור בהפרעות ובבעיות השינה יכול להוביל בני עצמו לשיפור בתמונה הקלינית, בתפקוד היום יומי ובאיכות חייהם של אנשים הסובלים מהפרעת דחק פוסט טראומתית.