שאלון הפרעת פאניקה ואגורופוביה

שאלון אבחון ראשוני לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בהפרעת פאניקה ואגורופוביה אצל ד"ר יונתן קושניר
שאלון זה נותן הערכה ראשונית להפרעת פאניקה ואגורופוביה 
אנא ענו שאלות אלו במלואן ואחזור אליכם בהקדם
השאלון רשום בלשון זכר אך הכוונה גם לנקבה

שאלון הפרעת פאניקה ואגורופוביה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרטים אישיים

 
 
     

    אימות