בחן את השינה של ילדך

אנא מלאו את השאלות בטופס קצר זה ותוכלו לראות את
ההשוואה בין ילדכם לבין ילדים אחרים באותו גיל
המידע בשלב זה מבוסס על נתונים מארה"ב וקנדה. ככל שיותר הורים מישראל ימלאו כך נוכל
לבסס את המידע על ילדים ישראלים

תודה!

ד"ר יונתן קושניר

בחן את השינה של ילדך

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  פרטים אישיים

   

  אימות